Datu apstrāde.

  • Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. 
  • Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Preču piegādes noteikumi.

Pirms sākt preces pasūtīšanu, lūdzam rūpīgi izlasīt preces piegādes noteikumus.

 

  • Preces piegādes (izsniegšanas) brīdī ir jāveic preces ārējā iepakojuma izvērtēšana preces piegādātāja (izsniedzēja) klātbūtnē.
  • Parakstoties uz preces piegādātāja (izsniedzēja) skanēšanas ierīces un/vai līguma un/vai akta preces saņēmējam ir jāapliecina, ka prece piegādāta ar nebojātu ārējo iepakojumu.
  • Ja preces saņēmējs būs norādījis uz ārējā iepakojuma bojājumu, piegādātājs (izsniedzējs) piegādes (izsniegšanas) brīdī sastādīs bojājumu aktu un, piegādātās preces bojājumu fakts konstatēšanas brīdī saņēmēja klātbūtnē tiks novērtēts, kā arī uzreiz tiks pārbaudīts, vai ir bojāts arī sūtījuma saturs. Iegūtā informācija tiks atzīmēta bojājumu aktā.
  • Ja preces saņēmējs preces piegādes (izsniegšanas) brīdī nebūs novērtējis preces un tās iesaiņojuma ārējo izskatu, bet būs parakstījies par preces kvalitatīvu piegādi, vēlāk iesniegtās preces iepakojuma un /vai satura bojājumu fotogrāfijas netiks uzskatītas par pietiekamu pierādījumu pamatu tam, ka bojājums radies piegādātāja (izsniedzēja) apstrādes laikā un piegādātāja (izsniedzēja) atbildība netiks tik viennozīmīgi akceptēta.

Distances līgums.

  • Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, pircējam veicot pasūtījumu, izmantojot tālruni, tīmekli, elektronisko pastu, faksu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums. 
  • Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA „LD SERVISS” saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
  • Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.atverdurvis.lv īpašnieku SIA „LD SERVISS” (turpmāk tekstā –  vietne www.atverdurvis.lv), vien. reģistrācijas Nr.44103051834 , un Pircēju, kurš veic pirkumu vietnē www.atverdurvis.lv. Veicot pasūtījumu vietnē www.atverdurvis.lv,  Jūs piekrītat,  ka esiet iepazinies ar Distances līgumu un piekrītiet šī līguma saturam.
  • Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esiet noslēdzis ar SIA „LD SERVISS” Distances līgumu, kas ir saistošs abām pusēm.

1. Pasūtījuma veikšana

1.1. Ar šo līgumu www.atverdurvis.lv apņemas piegādāt Pircēja www.atverdurvis.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.
1.2. Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek ar interneta veikala www.atverdurvis.lv palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu „Iesniegt pasūtījumu izpildei”.
1.3. Preces pasūtīšana www.atverdurvis.lv uzskatāma par Pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.
1.4. Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējs saņems automātisko e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad Pircējs ir saņēmis vietnes www.atverdurvis.lv automātisko pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, ka www.atverdurvis.lv ir pieņēmis Pircēja oferti Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un www.atverdurvis.lv
1.5. Preču cenas vietnē www.atverdurvis.lv ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā norādītajā laika posmā, ja tāds ir norādīts. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā, bet tās ir redzamas pasūtījuma noformēšanas laikā.
1.6. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai www.atverdurvis.lv klientu apkalpošanas speciālists varētu operatīvi sazināties, kā arī nosūtīt preču pavadzīmi-rēķinu u.c. nepieciešamo dokumentāciju.
1.7. Interneta veikals www.atverdurvis.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar klientu pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

2. Pirkuma apmaksa

2.1. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu iespējams norēķināties:
2.1.1. izmantojot bankas pārskaitījumu - pēc pasūtījuma galīgās apstiprināšanas, www.atverdurvis.lv klientu apkalpošanas speciālists uz pasūtījumā norādīto e-pastu nosūtīs rēķinu vai preču pavadzīmi-rēķinu. Lūdzam veicot apmaksu, norādīt rēķina vai  preču pavadzīmes-rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas SIA „LD SERVISS” bankas kontā.

3. Pasūtījuma izpilde

3.1. Rīgas pilsētas robežās – 3-5 darba dienu laikā no pasūtījumu apmaksas brīža, ja prece ir noliktavā.
3.2. Latvijas teritorijā - 5 -7 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas bankas norēķinu kontā, ja prece ir noliktavā.
3.3. Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš atrunājas individuāli.

4. Preces piegādes neiespējamība

4.1. Gadījumā, ja Pircēju pasūtītā prece ražotāja noliktavā ir beigusies Pircējs par to nekavējoties tiek brīdināts telefoniski, saņemot zvanu uz Pircēja norādīto telefona numuru vai rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
4.2. Šādā gadījumā Pircējam tiks atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja Pircējs ir izvēlējies apmaksas veidu „ar pārskaitījumu” un veicis apmaksu, vai pēc Pircēja izvēles tiks piedāvāta ekvivalenta prece par ekvivalentu cenu.

5. Pasūtījuma saņemšana, piegādes veidi un to izmaksas

Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties preces saņemšanas veidu:

5.1. Bezmaksas – pasūtīto preci saņem klientu apkalpošanas centrā Ozolu ielā 1 , Gulbenē; 
5.2. Piegāde norādītajā adresē – www.atverdurvis.lv transports piegādā pasūtīto preci norādītajā adresē. Preces piegādes laiks un pakalpojuma izmaksas tiek saskaņotas pasūtījuma noformēšanas laikā.
5.3. Piegāde notiek līdz norādītajai adresei. Ja vajadzīga preču izkraušana un/vai uznešana, Pircējam ir iespēja vienoties ar www.atverdurvis.lv klientu apkalpošanas speciālistu par vajadzīgo palīdzību uz vietas, kas ir papildus pakalpojums, kas neietilps piegādes maksā. Ieraksti vajadzību pasūtījuma noformēšanas logā „papildinformācija”.

6. Atteikuma tiesības

6.1. Patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preču piegades un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
6.2. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta
6.3. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu atteikuma veidlapu) SIA „LD SERVISS” ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.
6.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs nosūtīs SIA „LD SERVISS” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, SIA „LD SERVISS” Pircējam atmaksās visus no Pircēja saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA „LD SERVISS” tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no Distances līguma.
6.6. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nebūs skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
6.7. Ja Pircējs ir pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, Pircējam ir jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad Pircējs SIA „LD SERVISS” paziņoja par atteikšanos no Distances līguma.
6.8. SIA „LD SERVISS” var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtas preces atpakaļ. Līdz ar to SIA „LD SERVISS” iesaka preci nosūtīt atpakaļ reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
6.9. Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „LD SERVISS” bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs SIA „LD SERVISS” paziņoja savu lēmumu atteikties no Distances līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
6.10. SIA „LD SERVISS” lūdz Pircējus ievērot nosacījumus, ka prece, kas tiks atgriezta nedrīkst būt lietota. Preci var  izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā.
6.11. Preces atgriešanas izmaksas Pircējs sedz no saviem līdzekļiem.
6.12. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
6.13. Iegādāto preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
6.14. Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

7. Garantija

7.1. Visām vietnē www.atverdurvis.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija un derīguma termiņi. 
7.2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir 2 gadi no pirkuma brīža. 
7.3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un to montēja kvalificēti speciālisti.
7.4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 

7.5. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt:

7.5.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme).

7.6. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori). 
7.7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēju vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

7.7.1. prece nav kvalitatīvi uzstādīta, lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
7.7.2. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
7.7.3. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
7.7.4. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
7.7.5. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Pircējam ir šādas iespējas:
7.7.6. zvanīt savam www.atverdurvis.lv klientu apkalpošanas speciālistam, kurš ieteiks labāko risinājumu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.